نرم افزار حسابداری دفتر کل و روزنامه
Get Adobe Flash player

امکانات نرم افزار دفتر کل و روزنامه


1-سهولت نصب در هر برنامه ی ویندوزی را دارد.

2-نام کاربری و رمز عبورقابل تغیربا تعین میزان دسترسی جهت ورود یوزرهای مختلف به نرم افزار( پیشفرض : نام کاربری=admin رمز عبور= adminاست ).

3-ثبت نا محدود موضوع (مجموعه)هزینه ها ، معاملات ،پروژه ها که دارای زیرمجموعه گوناگون هستند با کد اختصاصی و نام یا عنوان هزینه ها که جزئی از موضوع هزینه می باشد.

4-تشخیص اتصال قفل سخت افزاری .

5-تشخیص هوشمند موضوع ،مشتریان وجستجوی از طرق راهنمای با مرتب کردن آنها با 2 بار کلیک بر روی عنوان موضوع در راهنما.

5-ثبت و پرینت کامل صورت حساب مالی موضوع ،افراد ،عنوان هزینه ها وغیره همچنین محاسبه دریافتیها ،پرداختیها و مانده بدهکاری یا بستانکاری و تشخیص میزان سوددهی در بازه زمانی مورد نظر شما .

7-ثبت مشخصات و لوگوی شرکت یا تشکیلات بهره بردار از نرم افزاردر نرم افزارودرفاکتور و خروجی ها .

8-تعریف حساب های بانکی ، موجودی چک ها در سیستم مالی و صورت حساب آنها .

9-تهیه گزارشهای مختلف از جمله هزینه ها ، درآمد ها، حقوق پرسنل، صورتحساب مشتریان و ......

10-گزارشات کلی مربوط به یک موضوع (کل دریافتها و کل پرداختها) و یا یک عنوان، یک شخص یا یک عنوان مربوط به آن موضوع در سال جاری و یا در یک بازده زمانی در هرسالی ،گزارشات جز بجز هر موضوع وهمچنین گزارشات عنوان به عنوان هر موضوعی در هر زمانی ،همچنین گزارشات جز بجز هر عنوان در سال جاری و در هر بازده زمانی دیگر.

11-تایپ توضیحات لازم در بالا و پایین هر صفحه در خروجی ها .

قیمت این نرم افزار 1500000 ریال می باشد.